Аудіопрограми

"POLSKIE RADIO BERDYCZ?W" PREZENTUJE:

 

PAN WILU? - NAJGORLIWSZY MINISTRANT KRES?W


Wywiad z nowym Konsulem Generalnym RP w Winnicy Tomaszem Olejniczakiem, wywiad z o.Albertem Ga?eckim oraz z pielgrzymem rowerowym Sergiuszem To?stichinym


Wywiad z O. Miguelem M?rquezem  Calle - prze?o?onym prowincji Iberyjskiej pw. ?w. Teresy  od Jezusa oraz z Pos?em na Sejm RP Janem Dziedziczakiem i  metropolit? Rygi arcybiskupem Zbigniewem Stankiewiczem


Odpust Matki Bo?ej Berdyczowskiej


XVI Dni kultury Polskiej w Berdyczowie


Oficjalne otwarcie sta?ej ekspozycji w Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie


Pierwsza pielgrzymka katolickich dziennikarzy do sanktuarium Berdyczowskiej Madonny.

Studia w Polsce, otwarcie w ?ytomierzu punktu informacyjno-promocyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Uroczyste spotkanie i koncert z okazji Narodowego ?wi?ta Konstytucji 3 maja oraz V-ciolecia Konsulatu Generalnego RP w Winnicy


Narodowa pielgrzymka os?b konsekrowanych do Berdyczowskiej ?wi?tyni,  Wielkanocny Misterium-poemat "P?omie? ogniem nie zgasi?"


XV rocznica otwarcia domu polskiego w ?ytomierzu, CUD FATIMSKIEJ Madonny NA Majdanie

Polska Wigilia w Winnickim okr?gu konsularnym, OP?ATKOWE SPOTKANIE W POLSKIE SOBOTNIEJ SZKOLE BERDYCOWA


Swi?tyni? Opatrzno?ci Bo?ej w Warszawie, DNI KULTURY POLSKIEJ W BERDYCZOWIE

Wywiad "Polskiego Radia Berdycz?w" z legend? Berdyczowa - o.Serafinem Tyszko 

Uroczysto?? Matki Bo?ej Szkaplerznej, Berdycz?w 2014

Obrz?d ?wi?ce? kap?a?skich Marka Gromotki

XIV Mi?dzynarodowy Motocyklowy Rajd Katy?ski w Sanktuarium Berdyczowskim

Do?ynki w Sanktuarium Narodowym Matki Bo?ej Szkaplerznej oraz odpust w Parafii ?w. Klary w Gorodkiwce


Og?lnoukrai?ska pielgrzymka Legionu Maryi w Narodowym Sanktuarium Matki Bo?ej Szkaple?nejPIELGRZYMKA PRACOWNIK?W S?U?BY ZDROWIA


Obchody Dnia Niepodleg?o?ci Polski w Winnickim okr?gu konsularnym