Mo?liwo?? wsp?lnej modlitwy

Osoby pragn?ce wsp?lnie z nami si? modli?, mog? przyj?? do naszej kaplicy i uczestniczy? w naszej liturgii - szczeg?lnie w Eucharystii, kt?r? celebruje si? w niedziele i uroczysto?ci o godz. 9.00, a w dni powszednie o godz. 8.00. (W wyj?tkowych sytuacjach godzina Mszy ?w. mo?e si? zmieni?).

Opr?cz tego w ka?d? niedziel? Radio Maryja z Kijowa transmituje nasz? modlitw? brewiarzow?: Jutrzni? o godz. 7.00 i Nieszpory o godz. 17.00.

Mo?emy te? udzieli? go?ciny osobom, kt?re pragn? w ciszy naszego klasztoru prze?y? swoje osobiste dni modlitwy i skupienia, albo – w wypadku dziewcz?t, kt?re rozpoznaj? swoje powo?anie – przyjrze? si? z bliska naszemu ?yciu.