Nasza praca jako s?u?ba Ko?cio?owi

fot4Nasza s?u?ba Ko?cio?owi to tak?e praca wykonywana w duchowej atmosferze modlitwy.  Z racji naszego mniszego sposobu ?ycia i ograniczonych mo?liwo?ci jest to praca skromna, ale szczeg?lna, gdy? wszytko, co czynimy ma bardzo indywidualny charakter i, opr?cz troski o jak najlepsze wykonanie, nosi na sobie piecz?? modlitwy za tego, kto zamawia i za tego, kto b?dzie jej odbiorc?.

Obecnie zajmujemy si? szyciem szat i parament?w liturgicznych z haftem zar?wno r?cznym jak i maszynowym (z mo?liwo?ci? programowania w?asnych wzor?w). Piszemy ikony wed?ug dawnej szko?y bizantyjskiej, tradycyjn? metod? tempery i jajka. Opr?cz tego wykonujemy pami?tki i dewocjonalia: r??a?ce i czotki plecione ze sznurka, figurkigipsowe i ozdobne kartki.

Nasze prace mo?na obejrze? na stronie:

Pracownia Si?str Karmelitanek Bosych w Pokotylivce (fotogaleria klasztornej pracowni)