Sanktuarium Matki Bo?ej Szkaplerznej w Berdyczowie

webSanktuarium Matki Bo?ej Szkaplerznej w Berdyczowie jest to sanktuarium narodowe dla rzymskich katolik?w na Ukrainie. Opiekuj? si? nim Bracia Karmelici Bosi. W ko?ciele g?rnym znajduje si? cudowny obraz Matki Bo?ej Berdyczowskiej. Przy sanktuarium dzia?a parafia Niepokalanego Pocz?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny.

Porz?dek Mszy ?w.

Program sanktuarium na 2014 rok

Og?oszenia

Historia Berdyczowa

Historia sanktuarium

Historia obrazu

Galeria zdj??

Prezentacje slajd?w

Berdycz?w - miejscezbli?enia. Artyku?

Sanktuarium z lotu ptaka

Kontakt

Sanktuarium z lotu ptaka